Beslisbomen

De actieve beslisbomen van de NVVB helpen bij het uitvoeren van een aantal processtappen binnen de werkprocessen van Burgerzaken.

Indien je beschikt over de NVVB Werkprocessen Burgerzaken® (versie 8.6) kan je deze beslisbomen eenvoudig aanroepen vanuit de processtappen (activiteiten) waar de beslisbomen betrekking op hebben. De beslisbomen kunnen echter ook zelfstandig worden gebruikt, maar het is handiger in combinatie met de werkprocesmodellen van de NVVB.

Bekijk hier de beslisbomen.