De gemeente Amsterdam en de BRP straat Budel werken nauw samen!

Persoonsinformatiemanagement

Sinds kort verricht de BRP-straat Budel (gemeente Cranendonck) alle inschrijvingen van de bewoners van het AZC aan de Willinklaan te Amsterdam. Dit geldt natuurlijk voor de bewoners die ervoor in aanmerking komen. De gemeente, het COA en de IND werken nauw samen om de inschrijvingen zo goed en snel mogelijk te verrichten. Het COA bekijkt samen met de IND wie er ingeschreven mag worden. Tevens wordt er gekeken of de identiteit deugdelijk is vastgesteld en of het dossier ten behoeve van de gemeente compleet is.

Deze afstemming gaat allemaal zeer snel, want in Budel zijn - net zoals ook bij alle overige BRP-straten - alle ketenpartners aanwezig op de locatie. Nadat geïnventariseerd is wie voor inschrijving in aanmerking komt, wordt in overleg tussen het COA, de IND en de gemeente de planning voor de inschrijvingen gemaakt. Het COA verzorgt daarbij het vervoer.

De bewoners worden bij de BRP-straat ingeschreven middels een briefadres. Nadat de inschrijvingen zijn verricht, ontvangt tot slot de gemeente Amsterdam van de gemeente Cranendonck de verhuizingen van de ingeschreven personen. Ook als er bijzonderheden aan de hand zijn wordt de gemeente Amsterdam daarvan op de hoogte gebracht.

Zo worden de inschrijvingen planmatig verricht. Met een nauwe samenwerking tussen betrokken partners, waarbij elke ketenpartner in de afgestemde planning zijn eigen taken verricht. De inschrijvingen worden zo verricht naar tevredenheid van alle betrokkenen.

De goede samenwerking en de korte communicatie lijnen scheelt natuurlijk tijd, maar minstens net zo belangrijk is de bij de BRP straat aanwezige kennis en ervaring zodat ook een kwalitatief goede inschrijving plaatsvindt.

Zo ontlasten we de gemeente Amsterdam bij de inschrijving van asielzoekers in de BRP én zorgen we voor meer rust bij de bewoners in het AZC.

De BRP-straten zijn speciaal ingericht voor de inschrijving van asielzoekers in de BRP en ze zijn actief sinds 2016. Heeft jouw gemeente een opvanglocatie voor asielzoekers dan zijn de BRP-straten ervoor om asielzoekers die nog niet zijn ingeschreven, in te schrijven in de BRP. Neem in dat geval gerust contact op met de dichtstbijzijnde BRP-straat:

BRP-straat  e-mail adres
Ter Apel brpstraat@westerwolde.nl
Budel  brpstraatbudel@cranendonck.nl
Den Bosch burgerzaken@abg.nl
Zevenaar  brpinschrijfstraat@arnhem.nl