Raadgevend Referendum ‘Aftapwet’

Verkiezingen

Maandag 9 oktober 2017 hebben de initiatiefnemers bekend gemaakt op hun website dat zij de grens van 300.000 handtekeningen zijn gepasseerd. De Kiesraad controleert of deze handtekeningen geldig zijn. Op 1 november 2017 stelt de Kiesraad vast of er voldoende geldige definitieve verzoeken zijn ontvangen. Dan wordt er een referendum georganiseerd. BZK heeft in de eerste nieuwsbrief gemeld dat dit referendum dan zal plaatsvinden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. In het regeerakkoord wordt er melding gemaakt van het intrekken van deze wet. Dit heeft echter geen invloed op de lopende initiatieven.