Standpunt NVVB over de verkiezingen

Verkiezingen

De afgelopen week zijn er diverse berichten in de media verschenen over het verloop van het verkiezingsproces en de wens van gemeenten om weer elektronisch te kunnen stemmen.  

De huidige kritiek op het telproces en het verwerken van de stemmen bij gemeenten, is naar onze mening vooral te wijten aan het punt dat het gehele verkiezingsproces in de huidige omstandigheden niet meer normaal uitvoerbaar is. De stembiljetten zijn onhandelbaar, de middelen niet afdoende en de inzet van digitale hulpmiddelen schiet ernstig te kort. 

De NVVB heeft in haar meerjarenagenda opgenomen dat het gaat voor volledig digitale verkiezingen. Dat gaat verder dan het uitbrengen van de stem, ook de hele voorbereiding en afhandeling achteraf moet digitaal kunnen. Het huidige politiek klimaat lijkt hier echter nog niet rijp voor. We blijven dit echter op de agenda plaatsen. Tegelijkertijd willen we ons hard maken voor goed uitvoerbare verkiezingen op zeer korte termijn. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Lees hier de brief van minister Plasterk over het publiceren van de uitslag van de verkiezingen

Lees hier de kamerbrief met afschrift brief over het publiceren van de uitslag van de verkiezingen