Besluit bijzonder akten van de burgerlijke stand

19 maart 2020
 

Het is wellicht nog niet aan de orde, maar er kan een situatie ontstaan, dat een gemeente zelf geen reguliere akten van geboorten en overlijden kan opmaken.

Dat kan te maken hebben met uitval van ambtenaren van de burgerlijke stand of het wegvallen van de mogelijkheid om akten te vervaardigen die voldoen aan alle voorwaarden die de wet stelt.

Mogelijk moet dan gebruik gemaakt worden van ambtenaren van de burgerlijke stand van een andere gemeente of andere personen die genoemd zijn in het Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand.

Dit Besluit is toepasbaar in het geval van buitengewone omstandigheden. Je kunt dit Besluit hier vinden.

De commissie Modellenboek voor de akten van de burgerlijke stand heeft een aantal modellen gemaakt die gebruikt kunnen worden voor het vervaardigen van voorlopige akten.

Voorlopige geboorteakte
Defintieve geboorteakte
Voorlopige overlijdensakte
Definitieve overlijdensakte

NB: het uitvoeren van de reguliere wetgeving die rust op het opmaken van akten van geboorten en overlijden prevaleert altijd. Pas wanneer dit niet meer mogelijk is en er naar alternatieven moet worden gekeken, kan het Besluit bijzondere akten tijdelijk uitkomst bieden.