Naturalisatieceremonie en het coronavirus

26 augustus 2020

De NVVB krijgt vragen over de organisatie van de nationale naturalisatiedag die gepland staat voor 15 december 2020. In gezamenlijk overleg met de IND is besloten dat onderstaand advies ook geldt voor de nationale naturalisatiedag.

De NVVB wil wel benadrukken dat dit een advies is. De gemeente bepaalt zelf hoe invulling gegeven wordt aan de nationale naturalisatiedag op 15 december 2020.

 

17 maart 2020

Bij gemeenten speelt de vraag of de naturalisatieceremonie wel door kan gaan gezien de coronamaatregelen.

Het is aan de gemeente om dit zelf te bepalen. Van belang bij de beslissing is het volgende.

  • Het uitreiken van het naturalisatie KB of optiebevestiging is belangrijk voor de mensen, want alleen dan worden ze Nederlander.
  • Voor het oordeel of er tijdig is beslist op de aanvraag, geldt dat het besluit binnen de geldende beslistermijn moet zijn uitgereikt.  
  • Bij de beslissing wel of niet doorgaan speelt vooral de vraag: Hoeveel mensen komen er op een ceremonie?

·       Een mogelijkheid is om de ceremonie kleinschaliger te organiseren. Gezien echter de verscherpte maatregelen is het de vraag of dit een goede oplossing is.

·       Een andere mogelijkheid is om over te stappen naar de werkwijze die geldt als iemand niet naar de ceremonie kan komen en de VvV kan afleggen. In dat geval mag de VvV ook schriftelijk worden afgelegd met model 4.1 (de religieuze variant) of model 4.2 (de niet religieuze variant). Dit zijn bijlagen bij de handleiding RWN.

Praktisch:

o   Voor de volgende ceremonies stuurt de gemeente model 4.1 en model 4.2 naar de nieuwe Nederlander met het verzoek één van beide terug te sturen.

o   Na ontvangst van de getekende VvV stuurt de gemeente het naturalisatie KB of de optiebevestiging (aangetekend) naar de burger.

Het is verstandig om in de brief te vermelden dat deze bijzondere procedure alleen geldt voor de duur dat de maatregelen (de scholen gesloten) van kracht zijn.

Ook is het wellicht verstandig om de mensen te verzoeken niet langs te komen.