Coronacrisis

16 maart 2020
 

De corona-pandemie raakt de gehele samenleving en vrijwel iedereen in Nederland moet inspelen op de huidige situatie met de opgelegde beperkingen.

Burgerzaken is door de Rijksoverheid aangewezen als noodzakelijke overheidsprocessen.

Ons bereiken vragen over sluiting van gemeentehuizen, maatregelen voor het contact met klanten, aangifte van geboorten, huwelijksvoltrekkingen, inschrijving in de BRP, de aanvraag van reisdocumenten en rijbewijzen en de naturalisatieceremonie.

Wat wij vernemen vanuit diverse gemeenten is dat zonder uitzondering alles op afspraak gaat. Het is nu van extra groot belang dat zich in de publiekshal niet teveel mensen ophouden. Door te werken op afspraak kan hierin gestuurd worden.

Medewerkers die klantcontacten hebben krijgen bij gemeenten extra aanwijzingen over de wijze waarop zij deze klantcontacten invullen met het oog op het voorkomen van besmetting.

Over de cruciale burgerzakenprocessen hebben we nu contacten lopen met de relevante ministeries, RvIG, IND en met de VNG.

Natuurlijk verwijzen wij op de eerste plaats naar de adviezen van het RIVM en de besluiten die het kabinet heeft genomen. Voor specifiek burgerzakengerelateerde zaken proberen wij onze leden zo goed mogelijk van advies te dienen. Daarom zullen wij deze week nieuwsbrieven versturen zodra we iets kunnen melden.

In heel veel gemeenten worden al maatregelen genomen. Momenteel verzamelen we deze voorbeelden en zullen die later in de week delen via de nieuwsbrief en op deze pagina plaatsen. Deze pagina is dynamisch en kan dagelijks bijgewerkt worden.

Bekijk hier de routekaart van de coronamaatregelen per risiconiveau.