Maatregelen coronavirus en huwelijksvoltrekkingen

Maatregelen

Graag verwijzen we je naar de website van de rijksoverheid

 

Voorbeeld van maatregelen die een gemeente heeft genomen ten aanzien van de huwelijksvoltrekkingen
25 maart 2020


De trouwzaal is opnieuw ingericht zodat er voldoende afstand is tussen alle stoelen. Er staat een spreekgestoelte voor de trouwambtenaar, er zijn pennen, ontsmettingsgel, handschoenen en tissues aanwezig. Op de tafel waar het bruidspaar en de getuigen zitten, liggen twee pennen voor gebruik door dezen bij het tekenen van de akte. De trouwambtenaar gebruikt zijn/haar eigen pen

Bij binnenkomst staat een bord met een duidelijke boodschap aan eenieder om geen handen te schudden en afstand tot elkaar te bewaren. Na binnenkomst krijgt het bruidspaar en de getuigen de gelegenheid om de handen te ontsmetten met de gel. Het is dan niet nodig om de gebruikte pen na tekenen van de akte weg te gooien.

Bruidsparen worden van tevoren telefonisch benaderd. Daarbij wordt aangegeven dat er maximaal 20 personen aanwezig mogen zijn bij de voltrekking. De waarschuwing wordt afgegeven dat als men toch met meer dan 20 personen komt, de voltrekking niet doorgaat! Dat leidt in sommige gevallen tot de keuze van het bruidspaar om het huwelijk uit te stellen.

 

Trouwen met de handschoen
30 maart 2020
 

Het kan in deze coronacrisistijd voor komen dat een huwelijk niet uitgesteld kan worden, maar dat het daarbij ook niet mogelijk is dat de partijen in elkaars bijzijn hun huwelijk sluiten. Eerder berichtten wij over de mogelijkheid van trouwen met de handschoen, oftewel, trouwen bij volmacht. Daarvoor is een notaris nodig en dient een vergunning aangevraagd te worden bij de screeningsautoriteit Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Lees daar hier

Wij hebben contact gehad met Justis om dit proces met een mogelijk spoedeisende karakter, zo eenvoudig mogelijk te kunnen insteken. Mocht het in jouw gemeente nodig zijn om een huwelijk bij volmacht te regelen, neem dan contact op met Justis via 088-9982200 of nm@justis.nl

 

Huwelijk uitgesteld, termijn verlopen
31 maart 2020

In deze tijd worden veel huwelijken uitgesteld tot een moment waarop de coronamaatregelen voorbij zijn. Maar het kan betekenen dat het huwelijk pas gaat plaatsvinden na de termijn van een jaar die geldt vanaf de melding van het voorgenomen huwelijk. Kan die termijn verlengd worden? Of kan die termijn genegeerd worden? Op beide antwoorden moet ontkennend worden geantwoord.

Huwelijken zijn geen vitale processen als deze kunnen worden uitgesteld. Het verlopen van de termijn van een jaar is relatief eenvoudig op te lossen.

Bijvoorbeeld

Je stuurt het bruidspaar een kopie van hun melding voorgenomen huwelijk die je in het dossier hebt. Daarbij stuur je een korte verklaring die ze beiden moeten ondertekenen en terugsturen samen met de kopieën van de eerste melding die dan deel uitmaken van de verklaring. Die verklaring bevat een nieuwe melding van het voorgenomen huwelijk met een verwijzing naar de eerder gedane melding en de mededeling dat er sindsdien geen gegevens zijn gewijzigd. De verklaring kan je als abs voorinvullen om het de aanstaande echtelieden gemakkelijk te maken. Als je de verklaring ontvangt, kan je deze beschouwen als een nieuwe (tweede) melding van het voorgenomen huwelijk en gaat de termijn van een jaar weer lopen.