Persbericht Burgerzaken en vitale processen

24 maart 2020

Door het coronavirus zijn cruciale beroepsgroepen zichtbaarder dan ooit; ziekenhuispersoneel, leerkrachten en iedereen die in de voedselketen of het openbaar vervoer werkt. Terwijl het gros van de mensen thuis (moeten) werken, staan zij op de barricade. Op de lijst met cruciale beroepen staan ook noodzakelijke, vitale overheidsprocessen. Hiertoe behoort Burgerzaken bij gemeenten. Burgerzaken houdt zich bezig met registratie van inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP), de burgerlijke stand (onder andere geboorteaangifte, aangifte overlijden, huwelijken), paspoorten en identiteitskaarten en rijbewijzen.

Zo’n 1000 instanties en instellingen zijn afhankelijk van de informatie in de BRP, zoals bijvoorbeeld uitkeringsinstanties en ziektekostenverzekeraars.
Het lijkt misschien of het coronavirus ons dagelijks leven lam legt, maar levensgebeurtenissen als geboorten en overlijden gaan natuurlijk gewoon door. Hiervan wordt door Burgerzaken een akte gemaakt, die wordt verwerkt in de BRP. Deze werkzaamheden moeten en zullen doorgang blijven vinden, omdat de informatie uit de BRP in veel processen leidend is. Denk bijvoorbeeld aan de  hielprik, een onderzoek dat kort na de geboorte van een kind moet worden gedaan. Uit de BRP worden daarvoor de gegevens verstrekt. Of denk aan beroepschauffeurs die in het bezit moeten zijn van een geldig rijbewijs om de supermarkten te kunnen bevoorraden. Ook is een inschrijving in de BRP nodig om een ziektekostenverzekering te regelen en een begrafenis of crematie kan pas plaatsvinden nadat Burgerzaken een verlof daarvoor heeft afgegeven.

Deze belangrijke processen zijn vaak onzichtbaar maar het raakt ons allemaal als dit stil komt te liggen. De burgerzakenmedewerkers vinden oplossingen om hun werkzaamheden overeind te houden. Zij staan ook op de barricade en zullen dit blijven doen. En daar mogen wij allemaal trots op zijn!