Geboorteaangifte niet in persoon tijdens corona maatregelen

30 maart 2020
 

Tijdens deze coronacrisis kan de aangifte van geboorte soms niet in persoon gedaan worden. Dat vraagt om een workaround die waarborgt dat de geboorteakte terecht en met de juiste gegevens kan worden opgemaakt.

Bij de workaround is er geen fysiek contact met de aangever. In het hieronder geadviseerde proces wordt overigens niet met onveilig regulier e-mailverkeer gewerkt.

Het verdient aanbeveling om eerst met de kraamafdeling van het ziekenhuis in de gemeente de procedure door te spreken. Het is namelijk handig als de abs een korte lijn heeft daarmee om de verificatie te doen van de verklaring van de arts of verloskundige.

Het proces kan als volgt verlopen

 1. De aangever belt op en wil zijn kind registreren, maar hij wil niet langskomen omdat er bijvoorbeeld sprake is van ziekte of besmetting thuis.
 2. De abs neemt de primaire gegevens telefonisch op. Zie verder onder 3. OF de abs verwijst naar de mogelijkheid van het elektronisch aangifte doen middel het digitaal loket van de gemeente. Daar kan de aangever na DigID-authenticatie een elektronisch formulier invullen. Zie verder onder 4.
 3. De primaire gegevens zijn: NAW van de aangever, zijn BSN, zijn telefoonnummer, de geboortedatum, -tijd en -plaats van het kind, Vervolgens de naam en BSN van de moeder en het moment waarop een aantal stukken in opdracht van de aangever worden bezorgd in de brievenbus van de gemeente.

  Die stukken zijn:
  Een kopie van zijn ID-bewijs
  De verklaring van de arts of verloskundige
  Een stuk waarop de geboortedatum, -plaats, -tijd, namen, het geslacht en geboortegemeente van het kind staan vermeld. Het stuk is voorzien van een handtekening van vader en zo mogelijk van moeder. 
  Eventueel een kopie van de akte van erkenning ongeboren vrucht of akte van naamskeuze. Zie verder onder 5.
   
 4. De aangever identificeert zich via DigID. De aangever vult het elektronisch aangifteformulier in en daarbij verstrekt hij alle gegevens die nodig zijn voor de geboorteregistratie. Het formulier dwingt dit af. De aangever uploadt binnen dit elektronische proces de verklaring van de geboorte van de arts of verloskundige en eventueel een kopie van een akte van erkenning ingeboren vrucht of akte van naamkeuze. Zie verder onder 5.
 5. De abs ontvangt de stukken en controleert ze. De abs benadert de arts of verloskundige ter verificatie van de verklaring. De abs verifieert zo nodig de akte van erkenning ongeboren vrucht of de akte van naamkeuze. Indien alles in orde kan de abs vervolgens de geboorteakte opmaken.

Dit proces staat los van het proces voor het opmaken van een erkenning of naamkeuze. Daarvoor blijft fysieke verschijning bij de abs nodig. Dit proces kan tijdelijk worden ingezet als workaround. In ‘normale’ tijden is bij geboorteaangifte fysieke aanwezigheid van de aangever aan de balie een eis. Bij elektronische aangifte dan gelden uiteraard de reguliere voorschriften.