Uittreksel BRP met gezag

Wanneer een ouder op reis naar het buitenland gaat met zijn of haar kind, kan het van belang zijn dat de ouder bewijsstukken meeneemt over de relatie die hij/zij heeft met het kind. Om te voorkomen dat er diverse documenten verzameld moeten worden, kan het de ouder helpen als de gemeente een uittreksel uit de BRP kan afgeven waarop het kind en de ouders zijn vermeld én waarop het duidelijk is of de ouders ouderlijk gezag hebben. De NVVB heeft in samenspraak met haar adviescommissies Persoonsregistratie en Identiteit & Producten een format  ontwikkeld voor een dergelijk uittreksel.

Op rijksoverheid.nl is een formulier te vinden om de toestemming voor het reizen naar het buitenland te regelen. Hierop is aangegeven dat er tevens een uittreksel van het gezagsregister nodig is. Buiten het feit om dat niet alles in het gezagsregister is vermeld, zoals het gezag van rechtswege, maakt dit uittreksel dat de informatie uit het gezagsregister niet nodig is. Je kunt hier het format voor het uittreksel met gezag

Nieuwsoverzicht