E-mail BZK: Voorbereiding op eventuele staking OV op 15 maart

E-mail BZK: Voorbereiding op eventuele staking OV op 15 maart

Zoals jullie ongetwijfeld weten zijn op 24 februari door CNV en FNV stakingen in het streekvervoer aangekondigd, waaronder op verkiezingsdag 15 maart. Een deel van de kiezers, stembureauleden en betrokken ambtenaren is afhankelijk van het openbaar vervoer om bij een stemlokaal te komen. Onder meer kiezers met een visuele beperking hebben er daarom aandacht voor gevraagd om niet op de verkiezingsdag te gaan staken. Het ministerie van BZK deelt die zorgen en de minister van BZK heeft dit ook overgebracht in contacten met de FNV en CNV. Samen met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft ze ook opgeroepen de verkiezingsdag niet te belasten met een staking. Op dit moment zijn er nog gesprekken gaande, ook binnen de bonden, en is onduidelijk of de staking doorgang zal vinden of niet.

Om u als gemeente voor te bereiden op wat een staking met zich mee kan brengen voor kiezers, stembureauleden en betrokken ambtenaren, denkt het ministerie van BZK in samenwerking met de VNG en NVVB graag mee met gemeenten over hoe u voor te bereiden op de huidige onduidelijkheid. Bijvoorbeeld om eventueel alternatief vervoer mogelijk te maken voor kiezers/stembureauleden die het nodig hebben. Daarom vindt u hieronder een aantal handreikingen/tips die zijn verzameld door de VNG. Wellicht zijn een of meerdere van deze opties al in uw gemeente gangbaar of in gang te zetten.

 Ten aanzien van het vervoer van kiezers

 • Via collega’s bij het sociaal domein kunt u navragen wat de mogelijkheden voor alternatief vervoer zijn, voor zover er voor verkiezingen geen alternatief vervoer is geregeld, wat in diverse gemeenten wel het geval is.
  Daarbij kan worden gedacht aan vrijwilligersorganisaties of -initiatieven die vervoer aanbieden, zoals Automaatje, of de Dorpsauto.

 • Misschien is het mogelijk alternatief vervoer in te zetten in de vorm van een taxibusje.

 • U kunt via de verschillende media een oproep doen aan kiezers om elkaar te helpen. Op beperkte schaal wordt er op sociale media ook al invulling gegeven aan een dergelijk initiatief #stemlift. U kunt aan de provincie en het waterschap vragen een oproep vanuit de gemeente te ondersteunen. Het ministerie zal ook via het IPO en UvW vragen een dergelijk verzoek vanuit de gemeenten te ondersteunen.

 • Ook de provincies hebben alternatieve mogelijkheden voor vervoer, zoals bijvoorbeeld buurtbussen. U kunt dit bij de regionale vervoersautoriteit (veelal de provincie) navragen. Indien u geen contactpersoon heeft kan een collega die zich met verkeers-en vervoersbeleid bezighoudt u hier mogelijk aan helpen. Als er een contactpersonenlijst per regionale vervoersautoriteit kan worden verkregen, zal deze zsm maandag worden gedeeld.

 • Om burgers goed te informeren is het raadzaam contact op te nemen met uw communicatieadviseur. Zo kunnen burgers via de verschillende kanalen, zoals de website, sociale media, regionale of plaatselijke kranten op de hoogte worden gebracht van de vervoersmogelijkheden.

 • Het is praktisch als burgers een contactpunt hebben waar zij vragen over (onder meer) het vervoer naar het stembureau kunnen stellen. Het KCC bij de gemeente kan daarvoor worden ingezet. Belangrijk is uiteraard dat de KCC-medewerkers over de juiste informatie beschikken.

 Ten aanzien van het vervoer van stembureauleden

 • Vraag aan stembureauleden die door de staking moeite zouden hebben naar het stembureau te komen of zij alternatief vervoer hebben.

 • Mogelijk kunnen stembureauleden elkaar ophalen.

 • Misschien is het bij knelpunten mogelijk van stembureau te wisselen, zodat een stembureaulid dat geen vervoer heeft op een wel bereikbaar stembureau kan worden ingezet.

Hopelijk komt er voortijdig duidelijkheid dat de staking alsnog niet doorgaat, maar mocht de staking toch worden doorgezet dan is het met ieders inzet hopelijk toch voor iedereen mogelijk om op een goede manier deel te nemen aan de verkiezingen. Als u hier verder nog vragen over heeft zijn het ministerie, de VNG en de NVVB uiteraard bereikbaar. We wensen jullie allen veel succes de komende dagen!

NB. Alle projectleiders verkiezingen ontvangen hierover ook een SMS, die tevens als test dient voor de SMS-dienst. Als u die niet ontvangt, laat het dan weten.

Met vriendelijke groet,

Team verkiezingen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nieuwsoverzicht