Reisdocumenten en rijbewijzen

30 september 2020
 

Tijdelijke maatregel verlenging geldigheid rijbewijzen

Als gevolg van de maatregelen ten gevolge van COVID-19 ondervinden sommige rijbewijshouders problemen met het verlengen van het rijbewijs. Daarom worden rijbewijzen die tussen 1 februari en 1 december 2020 (zijn) verlopen, met 9 maanden administratief verlengd. Deze verlenging is gebaseerd op recente Europese en nationale regelgeving. Om uitvoeringstechnische redenen zal deze verlenging niet worden geregistreerd in het Centraal Rijbewijs Register. Op basis van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel 4°, van de Wet op de identificatieplicht is een geldig rijbewijs een geldig identiteitsbewijs. Omdat de geldigheid van het rijbewijs is verlengd, is het in die verlengde periode ook nog te gebruiken als identiteitsbewijs, ook al is de verloopdatum verlopen. In de gevallen waarbij het rijbewijs wordt geaccepteerd als ID-middel zou dat dus ook moeten gebeuren als sprake is van een administratief verlengd rijbewijs.   

link naar de brief

 

25 maart 2020


Het termijn van drie maanden om een reisdocument of rijbewijs op te halen op het gemeentehuis wordt niet verlengd. Dit geven de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan.

Reisdocumenten
RvIG geeft aan dat als de drie maandentermijn in zicht is, reisdocumenten naar adressen in Nederland aangetekend verstuurd mogen worden. Dit mag alleen in uiterste nood. Klik hier voor meer informatie, onder de vraag ‘onze gemeenten overweegt om reisdocumenten tijdelijk niet meer uit te reiken aan de balie. Op welke wijze kunnen we reisdocumenten eventueel versturen?’ 

Rijbewijzen
Het ministerie van I&W geeft aan dat het beschreven proces van aangetekend versturen van reisdocumenten in gevallen van uiterste nood niet van toepassing is op rijbewijzen.