Reisdocumenten en rijbewijzen

21 januari 2021
 

Rijbewijzen opnieuw langer geldig vanwege lockdown

Minister Van Nieuwenhuizen treft een nieuwe coulanceregeling waardoor rijbewijzen die tussen 1 december 2020 en 1 maart 2021 verlopen, tot 1 maart geldig blijven. Mensen met dat rijbewijs blijven verzekerd en krijgen geen boete als ze staande worden gehouden tot de periode dat de coulanceregeling geldt. Er geldt eenzelfde coulance voor alle beroepschauffeurs waarvan de code 95 in de periode tussen 1 december 2020 en 1 maart 2021 verloopt. De regeling geldt ook voor Europeanen die in Nederland verblijven met een verlopen rijbewijs van een andere lidstaat.

De tijdelijke regeling geldt alleen voor het rijden binnen Nederland. Er is een Europese regeling in de maak. Als die ingaat, komt de Europese regeling in plaats van deze nationale coulanceregeling. Het verlopen rijbewijs geldt niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.

23 december 2020
 

Fotografen mogen op afspraak pasfoto’s maken

Vandaag zijn pasfotografen toegevoegd aan de lijst van uitgezonderde winkels die open mogen tijdens de lockdown. De winkels van fotografen zijn gesloten, tenzij er op afspraak pasfoto’s gemaakt worden voor een identiteitsbewijs of rijbewijs. Dit is besloten omdat het niet mogelijk is een identiteitsmiddel aan te vragen zonder een goede pasfoto.
 

30 september 2020
 

Tijdelijke maatregel verlenging geldigheid rijbewijzen

Als gevolg van de maatregelen ten gevolge van COVID-19 ondervinden sommige rijbewijshouders problemen met het verlengen van het rijbewijs. Daarom worden rijbewijzen die tussen 1 februari en 1 december 2020 (zijn) verlopen, met 9 maanden administratief verlengd. Deze verlenging is gebaseerd op recente Europese en nationale regelgeving. Om uitvoeringstechnische redenen zal deze verlenging niet worden geregistreerd in het Centraal Rijbewijs Register. Op basis van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel 4°, van de Wet op de identificatieplicht is een geldig rijbewijs een geldig identiteitsbewijs. Omdat de geldigheid van het rijbewijs is verlengd, is het in die verlengde periode ook nog te gebruiken als identiteitsbewijs, ook al is de verloopdatum verlopen. In de gevallen waarbij het rijbewijs wordt geaccepteerd als ID-middel zou dat dus ook moeten gebeuren als sprake is van een administratief verlengd rijbewijs.   

link naar de brief

 

25 maart 2020


Het termijn van drie maanden om een reisdocument of rijbewijs op te halen op het gemeentehuis wordt niet verlengd. Dit geven de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan.

Reisdocumenten
RvIG geeft aan dat als de drie maandentermijn in zicht is, reisdocumenten naar adressen in Nederland aangetekend verstuurd mogen worden. Dit mag alleen in uiterste nood. Klik hier voor meer informatie, onder de vraag ‘onze gemeenten overweegt om reisdocumenten tijdelijk niet meer uit te reiken aan de balie. Op welke wijze kunnen we reisdocumenten eventueel versturen?’ 

Rijbewijzen
Het ministerie van I&W geeft aan dat het beschreven proces van aangetekend versturen van reisdocumenten in gevallen van uiterste nood niet van toepassing is op rijbewijzen.